ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

İSA'lı Beta Blokerlerin İletim Sistemi ve Miyokard Hemodinamisi Üzerine Akut Etkileri
İ. Bezcioğlu 1, G. Özbay 1, Y. Yücel 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fen Fakültesi Araşt. Gör. Edirne
Pages : 129-147
Viewed : 398
Downloaded : 114