ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

1983 - 1987 Yılları Troid Nodüllerinin Tedavisinde Aspirasyon Biopsisinin Yeri
Ş. Berkarda 1, Ö. Yiğitbaşı 2, S. Okay 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Araştırma Görevlisi Edirne
Pages : 91-93
Viewed : 413
Downloaded : 128