ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Dihidrodigoksin: Digoksinden Ayırımı ve Oluşum Mekanizması Üzerine Çalışmalar
Gülesi Ayanoğlu 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Kimya, Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 191-198
Viewed : 2442
Downloaded : 742