ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeyleri
Selma Süer Gökmen 1, Şebnem Selen İşbilir 2, Tuncay Çağlar 3, Erhan Tabakoğlu 3, Şendoğan Gülen 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi. Kimya Bölümü.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Turkey
Pages : 173-177
Viewed : 2264
Downloaded : 675