ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Dyke-Davidoff-Masson Syndrome Associated with Epidermoid Tumour and Arachnoid Cyst: A Case Report
Güner Menekşe 1, Kerem Mazhar Özsoy 1, Tuncay Ateş 1, Ali İhsan Ökten 1, Aslan Güzel 1
1Department of Neurosurgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.8565
Pages : 432-435

Abstract

Background: Dyke-Davidoff-Masson Syndrome (DDMS) is a rarely seen clinical entity which is characterised by cerebral hemiatrophy, contralateral hemiparesis and epilepsy. Radiological features are typical, such as unilateral atrophy of the cerebral hemisphere and associated compensatory bone changes in the skull, like thickening, enlargement of the paranasal sinuses and mastoid air cells.

Case Report: In this article, we report the first case of DDMS associated with epidermoid tumour and arachnoid cyst, who underwent operation for an epidermoid tumour in the inter-hemispheric region. To our knowledge, this is the first report of DDMS associated with multiple intracranial pathologies and this association has not been previously described in the literature.

Conclusion: Any patient who receives DDMS in the light of clinical and radiological findings should be investigated for concomitant pathologies. Different sequences of MRI may be useful in the diagnosis of other intracranial lesions.

Turkish

Arkaplan: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu (DDMS) serebral hemiatrofi, kontralateral hemiparezi ve epilepsy ile karakterize nadir görülen bir klinik tablodur. Radyolojik olarak tek taraflı serebral hemisfer atrofisi ve bununla ilişkili olarak kafatasında kalınlaşma, paranazal sinüslerde ve mastoid hava hücrelerinde genişleme gibi kompansatuar kemik değişiklikleri tipiktir.

Olgu Sunumu: Bu makalede interhemisferik bölge yerleşimli epidermoid tumor nedeniyle opere edilen ve eş zamanlı epidermoid tumor ve araknoid kist birlikteliği saptanan DDMS olgusu sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla olgumuz çoğul intrakranial patolojinin eşlik ettiği ilk DDMS olgusudur ve literatürde böyle bir birlikteliğe daha önce rastlanmamıştır.

Sonuç: Klinik ve radyolojik bulgular ışığında DDMS saptanan hastalar eşlik eden diğer patolojiler için araştırılmalıdır. Farklı MR sekansları diğer intrakranial lezyonların tanısında yardımcı olabilir.

Keywords : Arachnoid cyst, Dyke-Davidoff-Masson Syndrome, epidermoid tumour
Viewed : 2175
Downloaded : 7903