ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Troid Polikliniği Materyalinin Troid Nodülleri Yönünden İncelenmesi *
Ş. Berkarda 1, S. Okay 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Araştırma Görevlisi Edirne
Pages : 41-44
Viewed : 437
Downloaded : 136