ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bilimsel Araştırmalarda Örneklem Seçimi
Galip Ekuklu 1, Ahmet Saltık 2
1Departments of Public Health, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Pages : 241-248

Viewed : 1817
Downloaded : 476