ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Meme Tümörlerinde ''Prolıferatıng Cell Nuelear Antıgen'ın (PCNA) Histopatolojik Prognostik Faktörlerle İlişkisi
Selçuk Bilgi 1, İsmail Çırpan 1, Galip Ekuklu 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Departments of Public Health, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
Pages : 87-95
Viewed : 2708
Downloaded : 789