ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Türkiye'de 1990 - 1996 Yılları Arasında Görülen Meningokoksik Menenjit Olgularının Fourier Analizi İle İncelenmesi
Mevlüt Türe 1, Kazım Özdamar 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 9-20
Viewed : 2670
Downloaded : 818