ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Melatoninin Trombosit Agregasyonuna, Trombosit Sekresyon Fonksiyonlarına ve Trombopoeze Etkileri
S. Arzu Vardar 1, Mevlüt Yaprak 1, Kadir Kaymak 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 57-63
Viewed : 2654
Downloaded : 802