ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

İsometrik El Sıkma ve Soğuk Uyarı Testlerinin Çift Master Efor Testi İle Karşılaştırılması ve Koroner Arter Hastalıklarına Tanısına Katkısı
H. Sur 1, G. Özbay 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
Pages : 104-112
Viewed : 773
Downloaded : 225