ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Larenks Kanseri Etiyolojisinde İmmünogenetik Faktörlerin Rolü
Özlem Dalgıç 1, Gökay Bozkurt 1, Nuran Ekici 1, Çetin Algüneş 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Viewed : 521
Downloaded : 155