ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Arteria Uterina ile Üreter'in Çaprazlaşma Variyasyonları Üzerinde Anatomik Araştırmalar
Bektaş Yıldırım 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Fatih-İstanbul
Pages : 67-77

Viewed : 1123
Downloaded : 290