ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Kronik Alkolizmin Serum AST, ALT, ALP, GGT, Total Protein ve Protein Elektroforezi Paremetlerine Etkisi
Erol Çakır 1, Ahmet Kerçek 2, Şentürk Çiftçi 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı EDİRNE
2Bergama Devlet Hastanesi
Pages : 1-7
Viewed : 984
Downloaded : 290