ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Türkiye'de Modern Jinekoloji ve Doğum Bilgisinin Babası Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi KAZANCIGİL
Nilüfer Gökçe 1, Esin Karlıkaya 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 209-217
Viewed : 1667
Downloaded : 583