ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Diabetik Nöropati Tedavisine Güncel Yaklaşım
Armağan Tuğrul 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Pages : 225-230
Viewed : 1553
Downloaded : 459